Wielwijk proeftuin tegen klimaatverandering

Wielwijk speelt een grote rol in het Europese project Life Critical. Dit project heeft als doel het effect te meten van diverse maatregelen om de wijk klimaatbestendig oftewel klimaatadaptief te maken. De gevolgen van klimaatverandering – zoals wateroverlast en hittestress – zijn zichtbaar in heel de wijk. Met deze aanpassingen/herinrichting willen we de wijk versterken. We maken van Wielwijk een aangename, groene leefomgeving met plekken waar inwoners op hete dagen naartoe kunnen voor verkoeling, wandelpaden die na hevige regenbuien nog steeds toegankelijk zijn, speelplekken voor kinderen die veilig en leuk zijn,…

In Wielwijk zijn 15 sensoren opgehangen. Deze meten de temperatuur en luchtvochtigheid in de wijk. Later zijn er ook sensoren geplaatst die de luchtkwaliteit meten.

De sensoren staan in verbinding met een digitaal dashboard. Daar kan je direct zien hoe warm het op welke locatie waar precies in de wijk is. Of hoe het staat met de luchtvochtigheid en de luchtkwaliteit. We hopen zo de effecten van vergroening te kunnen zien om zo vast te stellen op welk moment we verkoeling kunnen vinden in de wijk. Klik hier om naar het dashboard te gaan.

Naast de standaard sensoren die IMEC in opdracht van de gemeente heeft geplaatst, willen we inwoners van Wielwijk laten meten hoe dit effect in hun eigen buurt is. Sommige verschillen zijn heel lokaal, dit betekent dat er per plek verschillen te zien zijn. Dit kunnen wij niet voor alle plekken in de wijk doen en daarom hebben we jullie hulp nodig.

Wil jij weten hoe of heb je een idee voor een meting, klik dan hier om naar onze projectpagina te gaan. Wie weet gaan we aan de slag met jouw idee en nemen we dit mee naar Bradford, Gent of Bergen!

Foto monitoring

We gaan de klimaatwijzigingen in de wijk ook monitoren aan de hand van foto’s. Zo ontstaat er in de loop van de tijd een beeldbank waarin de effecten van vergroening van de wijk zichtbaar worden. Een hobbyfotograaf in de buurt geeft de eerste aanzet. Stephanie van Sluijsdam is tweemaal per maand dezelfde 10 à 15 locaties gaan fotograferen. Zo is er een visueel tijdframe ontstaan. Ze heeft bij zware regenval foto’s gemaakt van de wateroverlast in het Wielwijkpark. Die plekken hebben we in kaart gebracht en met die info gaan we het park verbeteren. De gemeente roept de inwoners van Wielwijk op om ook zelf foto’s te maken van de veranderingen in hun leefomgeving.

Bewustwording

De gemeente hoopt met het project ook de bewustwording rondom klimaatverandering te verhogen onder de inwoners. Daarnaast wil ze kennis opdoen van de effecten van maatregelen in de openbare ruimte op het klimaat en de leefbaarheid. Ook wil de gemeente inwoners stimuleren om zelf aan de slag te gaan met het vergroenen van hun eigen tuin. Zodat er een brede, gezamenlijke aanpak ontstaat in de strijd tegen de klimaatverandering.

Life Critical

Projectleider Özlem Safranti Bozkurt is enthousiast over de burgerwetenschaps aanpak, deze is vrij nieuw en biedt heel veel mogelijkheden voor zowel de inwoners, de gemeente als andere betrokken partners. Bij deze aanpak die ook wel Citizen Science genoemd wordt, treden de deelnemers als het ware in de schoenen van een echte wetenschapper. Inwoners en gebruikers van de Tromptuinen en het Wielwijkpark worden gevraagd om foto’s te nemen(van plassen na hevige regenbuien, uitgedroogde planten na hittegolven,…) tellingen te doen (vlinders, vogels,…) of metingen te doen met sensoren. Op die manier verkrijgt men een heel lokaal beeld van de effecten van de veranderingen die zijn aangebracht. Samen met deze burgerwetenschappers gaan de onderzoekers de resultaten van deze observaties en metingen bekijken en vaststellen welke maatregelen effectief zijn geweest. Deze .resultaten zullen door de gemeente gebruikt worden bij de herinrichting van de andere parken in Dordrecht.

Life Critical is een Europees project waarin het Wielwijkpark de hoofdrol speelt. De resultaten uit het Wielwijkpark zullen voor het eind van het project ook toegepast worden in het Greater Horton park in het Engelse Bradford. Deze kennis en ervaringen zal daarna ook worden gedeeld met de Europese steden Gent(België) en Bergen(Noorwegen).

Groenblauwe stad

In Dordrecht werken de gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Dat doen ze door het toevoegen van natuur (groen) en water (blauw). Zo verhogen ze het welzijn van de Dordtenaren. Tegelijk maken ze de stad klimaatbestendig en helpen ze de natuur. Meer informatie over de opgave ‘Groenblauwe stad’ staat op www.groenblauwdordrecht.nl