Stephanie van Sluijsdam fotografeert voor Life Critical

Wielwijkers gaan haar de komende twaalf maanden vaak zien: Stephanie van Sluijsdam. Zij gaat iedere twee weken vijftien plekken van de Dordtse wijk fotograferen om de geleidelijke veranderingen daar vast te leggen.

Het is bijna tien jaar geleden dat zij haar eerste spiegelreflexcamera aanschafte. ,,Ik maakte al met enorm veel plezier foto’s van mijn kinderen met mijn mobiel, maar was eigenlijk helemaal niet tevreden over de kwaliteit’’, zegt Van Sluijsdam. Deze Dordtenaar (27) is geboren en getogen in Krispijn, maar woont inmiddels alweer enige tijd in Wielwijk.

,,Met een spiegelreflexcamera maak je natuurlijk veel betere foto’s dan met je mobiel. Zeker nadat ik een cursus heb gevolgd en er steeds meer mee ging experimenteren leverde dat steeds mooiere beelden op.’’

Inmiddels fotografeert ze ongeveer alles wat los en vast zit. ,,Ik schiet foto’s van van alles. Overal waar mijn oog detail ziet, haal ik mijn camera tevoorschijn. Pas nog bij de sloop van het Refaja ziekenhuis. Dat heeft een speciaal plekje in mijn hart, want ik ben er geboren.’’

En nu gaat ze voor Life Critical op pad om de veranderingen in haar eigen wijk te fotograferen. Dat is een Europees project dat als doel heeft om bestaande woonwijken door middel van vergroening voor te bereiden op klimaatverandering. Daarom zijn de afgelopen maanden vijftien sensoren opgehangen in de wijk. Die meten de temperatuur en luchtvochtigheid op die plekken.

Effecten van vergroening

De gemeente wil op die manier in kaart brengen wat de effecten van vergroening in de wijk en van de genomen maatregelen zijn. Door meer groen te planten kan regenwater na een hoosbui bijvoorbeeld sneller afgevoerd worden. ,,Het is de bedoeling dat als er veel water blijft staan in het park ik ook daar op afga.’’

Het extra groen in de wijk moet ervoor zorgen dat hittestress tegengegaan wordt. In een omgeving met veel stenen blijft warmte veel langer hangen.

Daarom vinden komend jaar ingrijpende wijzigingen plaats. Zo is de M.H. Trompweg, tot voor kort de belangrijkste verkeersader van de wijk, afgesloten om plaats te maken voor de Tromptuinen: een parkstrook die het Admiraalsplein met het Wielwijkpark verbindt en zorgt voor een enorme vergroening van de wijk. Eind volgend jaar moet dat groene lint af zijn.

,,Dat is de grootste verandering’’, zegt Van Sluijsdam, die het allemaal haarfijn gaat fotograferen. ,,Ze zijn allemaal druk aan het bouwen en doen, haha.’’

De gemeente wilde per se iemand die in de wijk zelf woont, dus ik doe dat heel erg graag.

Stephanie van Sluijsdam

De honderden foto’s die ze gaat maken moeten bij elkaar een ‘digitaal tijdframe’ gaan vormen, die de gemeente kan gebruiken voor allerlei doeleinden. ,,Ik vind het een grote eer dat ik daarvoor gevraagd ben. De gemeente wilde per se iemand die in de wijk zelf woont, dus ik doe dat heel erg graag.’’

Het contact ontstond tijdens een opruimdag die afgelopen zomer plaatsvond, waar Wielwijkers hun afval kwijt konden. ,,Ik liep daar natuurlijk rond met mijn camera en kwam in gesprek met de projectleider van Life Critical. Zo is dat balletje gaan rollen.’’ De gemeente daagt ook andere Wielwijkers uit om foto’s te maken van de veranderingen in hun buurt.

Gehoopt wordt dat het project meer bewustwording rondom klimaatverandering creëert én dat mensen zelf aan de gang gaan met het aanplanten van meer groen in hun tuinen, zodat overtollig regenwater ook daar sneller in de grond opgenomen kan worden.

Wielwijk is één van de twee wijken in Europa die een hoofdrol spelen in het project. De andere wijk is het park Greater Horton in Bradford (Engeland). De resultaten worden uiteindelijk gedeeld met andere Europese steden die kampen met dezelfde problemen.