Voorbeeldwijk

In Wielwijk slaan we met één klap een paar vliegen. Zo krijgt de wijk aantrekkelijke nieuwe woningen, wordt het verkeer veiliger, er komt een mooi groen park dwars door de wijk en we zorgen ervoor dat de wijk beter tegen zware regenbuien èn hitte kan. Wielwijk wordt hierdoor een echt voorbeeldwijk!

Met de inspanningen van Life Critical wordt Wielwijk op internationaal vlak ook een voorbeeldwijk. Deze samenwerking met buurtbewoners, gebeurt nog niet zo vaak. Europa kijkt met grote belangstelling mee naar dit project. Vandaar ook hun bereidheid om in Wielwijk te investeren en de komende jaren te blijven samenwerken. Hoe we de metingen met de wijkbewoners aanpakken en welke resultaten daaruit voortkomen, is waardevolle kennis. Deze kennis die we samen met onze bewoners ophalen gaan we inzetten om de andere wijken in Dordrecht te verbeteren. Andere Europese steden willen ook gebruik van maken van deze kennis. Zij willen bij de herinrichting van hun stedelijke gebieden ook rekening houden met de gevolgen van een veranderend klimaat. En daar willen wij een mooi schoolvoorbeeld van zijn.

Kennisdeling

Voor het project Life Critical werken we samen met de stad Bradford in het Verenigd Koninkrijk. Ook het Belgische Gent en de Noorse stad Bergen kijkt met ons mee in de wijk. We delen regelmatig met elkaar hoe we de wijk hebben veranderd, wat we verwachten en wat het uiteindelijke resultaat is. Ook onze tegenslagen delen we met hen zodat we andere oplossingen kunnen zoeken of hun kunnen helpen bij het toepassen van deze kennin in hún stad.

Heb jij vragen over ‘Life Critical’? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Özlem Safranti Bozkurt (@o.bozkurt@dordrecht.nl) of Ronald Bosua (R.Bosua@dordrecht.nl)van de gemeente Dordrecht.