Wielwijk proeftuin tegen klimaatverandering

Wielwijk speelt een grote rol in het Europese project Life Critical. Dit project heeft als doel het effect te meten van diverse maatregelen om de wijk klimaatbestendig oftewel klimaatadaptief te maken. De gevolgen van klimaatverandering – zoals wateroverlast en hittestress – zijn zichtbaar in heel de wijk. Met deze aanpassingen/herinrichting willen we de wijk versterken. … Lees meer

Voorbeeldwijk

In Wielwijk slaan we met één klap een paar vliegen. Zo krijgt de wijk aantrekkelijke nieuwe woningen, wordt het verkeer veiliger, er komt een mooi groen park dwars door de wijk en we zorgen ervoor dat de wijk beter tegen zware regenbuien èn hitte kan. Wielwijk wordt hierdoor een echt voorbeeldwijk! Met de inspanningen van … Lees meer