Life Critical: burgerwetenschap in Wielwijk

Wielwijkers meten klimaat en woonbeleving

De wijk Wielwijk is volop in beweging! Er gebeurt van alles. Ook op het vlak van de inrichting van de wijk. Op verschillende plekken zijn flats gesloopt. Er komen borden van nieuwbouwprojecten. 14 jaar geleden al vroeg de gemeente Dordrecht Wielwijkers om hun ideeën te delen voor hun wijk. Door de economische crisis en de crisis in de bouwsector is het bouwen vertraagd, maar de doorstart is ingezet. En opnieuw vragen we jullie om hier een rol in te spelen. Want we gaan meten of alle acties ook de gewenste resultaten opleveren. Met de hulp van inwoners.

De gevolgen van klimaatverandering merken de inwoners ook in Wielwijk. Wateroverlast bij hevige regenval, bijvoorbeeld in het Wielwijkpark. Op zeer warme zomerdagen is er last van ‘hittestress’ in straten met weinig groen. Daar gaan we wat aan doen. Onder andere door de herinrichting van het Wielwijkpark. De M.H. Trompweg is nu nog een brede asfaltbaan. Die gaat plaatsmaken voor de ‘Tromptuinen’. De verbindingsweg die nu dwars door de wijk loopt, verleggen we naar de rand van de wijk. Het wordt dus een meer parkachtige omgeving met meer ruimte voor groen en water.

Life Critical

De ontwikkelingen in Wielwijk gebeuren mede met steun van het Europese project ‘Life Critical’. Bijzonder is dat er gemeten wordt wat de effecten zijn van alle maatregelen die we in Wielwijk nemen. En dat doen we niet alleen als gemeente maar samen met de Wielwijkers.

Vaak is er bij herinrichtingsprojecten een hoger doel. Vervolgens wordt bepaald wat we gaan doen om dat doel te bereiken. Dat kan zijn door het toevoegen van woningbouw, door de soorten woningen te veranderen, groen toe te voegen, herinrichting van het park en zo verder. Vervolgens voeren we het uit. En dat is het dan meestal. ‘Life Critical’ stelt geld beschikbaar om te meten of de maatregelen ook ècht het gewenste effect opleveren. Hebben de Wielwijkers na de herinrichting inderdaad minder last van wateroverlast? Minder last van hittestress? En is de woonbeleving inderdaad vooruitgegaan? Die metingen doen we niet alleen achteraf. We gaan ook vóór de start van de herinrichting de huidige situatie in kaart brengen. Daarvoor zal de gemeente metingen doen, maar we willen ook heel plaatselijk gegevens verzamelen. En daar hebben we jullie bij nodig.

Sensoren in de wijk

Wijkbewoners die meehelpen met het verzamelen van meetgegevens, dat noemen we ‘burgerwetenschap’ of op z’n Engels: ‘citizen science’. Wat gaan we allemaal meten? Daar hebben al ideeën over, maar inwoners van Wielwijk kunnen ook onderwerpen aandragen die we gaan meten. Hoe staat het bijvoorbeeld met de mate van wateroverlast? Hoeveel neerslag valt er dan? Hoe is de luchtkwaliteit? Hoe warm wordt het precies op snikhete dagen? Hoe zit het met stikstof? Om dit allemaal te kunnen meten, werken we in het Life Critical project samen met het bedrijf Imec. Dit bedrijf ontwikkelt sensoren. Die sensoren kun je als inwoner – als je dat wil – in je huis ophangen. Maar het kan ook in je tuin of aan je balkon. Ook in de openbare ruimte hangen we sensoren op. Zowel in de gebieden die vergroenen, als de gebieden die blijven zoals ze zijn. Zo krijgen we inzicht in het verschil.

Wanneer gaan we meten?

We verzamelen nu alle ideeën hoe we de metingen kunnen aanpakken. Begin volgend jaar trekken we de wijk in, zodat Wielwijkers hierop kunnen reageren en ook ideeën kunnen aandragen die we bij de metingen kunnen meenemen. Daarvoor organiseren we bewonersbijeenkomsten. Uit de bijeenkomsten komen activiteiten voort die we samen met de bewoners gaan opzetten. Zodat dit echt een project voor en met de wijk wordt. Het traject van meten en monitoren loopt tot 2025. De herinrichting van Wielwijk is ruim voor die tijd klaar. Maar als we alle maatregelen hebben uitgevoerd, willen we vooral ook de effecten ervan goed in kaart brengen.